Ψηφιακά Κατευθυνόμενη Εμφυτευματολογία

Η Υπολογιστικά - Ψηφιακά κατευθυνόμενη εμφύτευση (computer guided implant placement) με βάση τον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό που έχει προηγηθεί από τον ιατρό σε προηγούμενη επίσκεψη του ασθενούς, αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στην εμφυτευματολογία των δοντιών.

Η τρισδιάστατη εμφυτευματολογία, σημαίνει ότι η εισαγωγή του οδοντικού εμφυτεύματος καθοδηγείται πλήρως κατά τη διάρκεια της επέμβασης από έναν «οδηγό» που δημιουργήθηκε πριν την εμφύτευση, με το «σκανάρισμα» της προηγούμενης κατάστασης στην άνω και κάτω γνάθο. Η τοποθέτηση του «οδηγού» πριν την προσθετική εργασία, έχει ως στόχο:

-Την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με ακρίβεια και την αποφυγή αστοχιών στην προετοιμασία του υλικού, καθώς έχει εκ των προτέρων λάβει υπόψη του: τις κλίσεις, τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις δύσκολες περιπτώσεις (εμφύτευση 3 έως 12 δοντιών), όταν υπάρχει ανώμαλη οστική επιφάνεια, όταν υπάρχουν δυσμενείς ανατομικές συνθήκες οστού (απορροφημένο ή λεπτό).

-Την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με ακρίβεια και την αποφυγή αστοχιών στην προετοιμασία του υλικού, καθώς έχει εκ των προτέρων λάβει υπόψη του: τις κλίσεις, τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις δύσκολες περιπτώσεις (εμφύτευση 3 έως 12 δοντιών), όταν υπάρχει ανώμαλη οστική επιφάνεια, όταν υπάρχουν δυσμενείς ανατομικές συνθήκες οστού (απορροφημένο ή λεπτό).

-Το χειρουργείο είναι πιο αναίμακτο και ενδείκνυται για ασθενείς με άλλα προβλήματα υγείας (π.χ που λαμβάνουν αντιπηκτικά) και δεν επιτρέπονται εκτεταμένες τομές και αιμορραγίες.

-Το προσδόκιμο διάρκειας ζωής του εμφυτεύματος είναι το ίδιο και καλύτερο από αυτό της κλασικής εμφύτευσης, καθώς έχει προβλέψει τις δυνάμεις φόρτισης κατά τη σύγκλιση των δοντιών.

-Βοηθά στην ταχύτερη επάνοδο στις δραστηριότητες (σίτιση, ομιλία).

Η κατευθυνόμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στηρίζεται στην αρχή ότι ο «οδηγός» που προέκυψε από τον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό και εφαρμόζεται στο στόμα ως «μασελάκι» κατά την έναρξη των εργασιών από τον ιατρό, έχει ήδη οριοθετήσει όλες τις λεπτομέρειες διαχείρισης των σημείων που πρέπει να μπουν τα εμφυτεύματα, τις ακριβείς τους διαστάσεις, το μέγεθος των βιδών με βάση το πάχος και την επιφάνεια του οστού, ώστε όλες οι εργασίες να γίνουν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Η τοποθέτηση γίνεται με τοπική η γενική αναισθησία, αναλόγως του αριθμού των εμφυτεύσεων, όπως στην κλασική εμφύτευση. Μετά την τοποθέτηση, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μικρή έως μηδενική δυσφορία. Η τεχνική της τρισδιάστατης μέσω computer κατευθυνόμενης εμφύτευσης δοντιών, σε καμία περίπτωση δεν καταργεί και δεν υποκαθιστά την κλασική τεχνική, παρ΄ ότι δεν έχει αντενδείξεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων. Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται τομές για την τοποθέτηση των βιδών, λόγω των αποτυπωμάτων που υπάρχουν στον «οδηγό», δεν σημαίνει επίσης, ότι δεν απαιτείται έμπειρος γναθοπροσωποχειρουργός που να γνωρίζει καλά και την κλασική τεχνική, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τυχόν επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.